Charakteristika spoločnosti

BIORUŽA, s .r. o. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v
oblasti predaja prírodnej a BIO kozmetiky obchodným partnerom ako aj širokej
verejnosti.
Naša spoločnosť úspešne pôsobí na území Slovenska, Českej
republiky, Bulharska a trhoch východnej Európy, kde si
vytvorila pevné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi.
www.bioruza.sk www.bioruze.cz