Charakteristika spoločnosti

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba a predaj biopalív
Kúpa tovaru za účelom predaja
Nákladná cestná doprava