Charakteristika spoločnosti

výroba sterilných intravenóznych prípravkov, diagnostikovanie v nukleárnej medicíne