Charakteristika spoločnosti

Dovoz, distribúcia a vývoz kozmetických produktov. www.biorom.net