Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá rastlinnou výrobou