Charakteristika spoločnosti

Prevádzka so zameraním na strojársku výrobu .