Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá administratívnou činnosťou a obchodom.