Charakteristika spoločnosti

Anjelská Opatera vznikla za účelom poskytovania nadštandardných opatrovateľských/asistenčných služieb pre všetkých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Anjelská opatera úzko spolupracuje s OZ, ktoré je zamerané na liečiteľské služby so všetkými dostupnými aj alternatívnymi metódami (harmonizácia, magnetizmus, dopĺňanie energie cez ruky, čistenie čakier, čistenie obydlia, iné).

Ponuky práce: BIMBO s. r. o.

1 - 1 z 1