Charakteristika spoločnosti

BILKA je 100% rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kompletných strešných systémov (strešné systémy, odkvapový systém a doplnky) na rezidenčné a priemyselné stavby.

Zobraziť celú charakteristiku
V priebehu 13-ročnej činnosti sa BILKA stala dôležitým zamestnávateľom na trhu práce v Brašove (Rumunsko) a neustále rozširuje svoj počet zamestnancov. Ak v roku 2007 spoločnosť mala iba 2 zamestnancov, ich počet v súčasnosti je väčší ako 500 a neustále rastie.

Ako líder na trhu, postavenie, ktoré spoločnosť má od roku 2012, BILKA nepretržite investuje do rozširovania a zlepšovania služieb a produktov na základe najnovších technológií, ale aj na dobre kvalifikovaných zamestnancov.

Stratégia a hodnoty, ktoré spoločnosť BILKA zastáva, sú: rozvoj produktového portfólia, ale aj zamestnancov, aby spolu viedli k úspešnému vývoju spoločnosti.

Skryť celú charakteristiku