Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Beztech, s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti BOZP a požiarnej ochrany – vykonávaním všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP a PO, poskytovaním bezpečnostno-technických služieb a služieb požiarneho technika, poskytovaním poradenstva v oblasti BOZP a PO, predajom bezpečnostného značenia, ochranných a pracovných pomôcok a pod.