Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Bevatron poskytuje kompletné projekčné, inžinierske služby v oblasti silnoprúdových elektroinštalácií. Od prvotnej konzultácie s investorom cez vybavenie potrebných stavebných a majetko-právnych povolení po vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Spolupracujeme radou významných projektantských kancelárií v celej Slovenskej republike.