Charakteristika spoločnosti

Beuker s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Duynie Holding. Predmetom našej činnosti je predaj a poradenstvo zamerané na vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu(krmivá), energetického priemyslu a na poľnohospodársku prvovýrobu. Naše aktivity vyvíjame predovšetkým na území Slovenskej-, Českej a Maďarskej republiky. Silnou stránkou našej spoločnosti je dobre premyslená logistika, ktorú organizuje spoľahlivý a dynamický kolektív zamestnancov.

Ponuky práce: Beuker, s.r.o.

1 - 1 z 1