Charakteristika spoločnosti

Sme stabilná stavebná spoločnosť venujúca sa komplexnej rekonštrukcii interiérov nehnuteľností pôsobiaca v Holandsku od roku 2005.