Charakteristika spoločnosti

Betonáreň, doprava a čerpanie betónu