Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovateľ herní a zábavných zariadení