Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Beta-Car s. r. o. , prevádzka Hurbanovo je dodávateľom internej logistiky a manipulácie pre spol. Heineken Slovensko, a.s. Hurbanovo.

Ponuky práce: BETA-CAR, s.r.o.

1 - 1 z 1