Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť BETA-CAR s. r. o. , prevádzka Pezinok sa zaoberá prenájmom, skladovaním a poskytovaním služieb.