Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je prevádzkovateľom reštaurácie s názvom BEREK v Nových Zámkoch, Tatranská ul. 177, v lesoparku BEREK
www.bereknz.sk , otvorená od Augusta 2008 s celoročnou prevádzkou

Ponuky práce: BEREK s.r.o.

1 - 1 z 1