Charakteristika spoločnosti

Atraktívna spoločnosť so skúsenosťami v prevádzkovaní verejnej lekárne.