Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť - predaj hygienických potrieb