Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť realizuje zemné a výkopové práce, výstavba chodníkov, parkovísk