Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá návrhom, dodávkou a montážou hydraulických systémov.