O spoločnosti Bekaert

Bekaert je najväčší nezávislý výrobca a dodávateľ oceľového drôtu a kordu na svete a je celosvetovo aktívny v moderných metódach spracovania kovu a povrchovej úpravy materiálov.

Centrála Bekaertu sa nachádza v Belgicku. Bekaert zamestnáva viac než 29 000 ľudí v 120 krajinách sveta. Bekaert je významným dodávateľom výrobkov z oceľových kordov pre výstuž pneumatík a ponúka širokú škálu vyspelých výrobkov z oceľového drôtu pre mnohé odvetvia. Produkty Bekaert nájdete v automobilovom, stavebnom, poľnohospodárskom, baníckom priemysle, vo výťahoch, v tuneloch a mostoch, na mori, doma i v kancelárii.

Hlohovec
Sládkovičovo

Bekaert Hlohovec, a. s.

V roku 2003 prevzala spoločnosť Bekaert bývalú Drôtovňu, a. s. Postupne začalo rozrastanie produktového portfólia a zvyšovanie objemu výroby. Spoločnosť má tri divízie.
Divízia Drôty vyrába širokú paletu výrobkov z drôtu – kefové, pružinové, lanové drôty, sponkový drôt, drôt na pletivá, vešiaky, elektrovodné pramence, ovládacie lanká pre automobilový priemysel a iné.
Divízia Kordy vyrába kordy do pneumatík, gumených dopravníkových pásov, drôt na výstuž tlakových hadíc, drôt do pätiek pneumatík, pomosadzený drôt pre ďalšie spracovanie a iné.
Divízia Inžiniering navrhuje inovatívne riešenia pre nové produkty a procesy. Vyrába, inštaluje a spúšťa zariadenia, dodáva riešenia na kľúč a udržuje ich v dobrom stave.

V spoločnosti aktuálne pracuje takmer 1 600 zamestnancov a je najväčším zamestnávateľom v okrese Hlohovec.

Bekaert Slovakia, s. r. o.

V roku 2001 začala v Sládkovičove na „zelenej lúke“ výstavba nového závodu spoločnosti Bekaert. Výroba oceľových kordov do pneumatík sa spustila už v roku 2002. Postupne sa produktové portfólio rozrástlo o výrobu rezacích a pätkových drôtov a začali sa zvyšovať výrobné kapacity.

V spoločnosti aktuálne pracuje takmer 800 zamestnancov.