Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá výrobou výrobkov zo železa a drôtu a ich povrchovou úpravou.