Charakteristika spoločnosti

pozemné staviteľstvo
stavebníctvo
celoročná komunálna údržba