Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť ktorá ráda pracuje z ľudmi a vytvárá nové pracovné príležitosti. Ambície a kreativita sú u nás vítané. Poskytujeme služby spoločnosti SPP.