Charakteristika spoločnosti

Beevam je online magazín a televízia zameraná na dizajn, bývanie a architektúru.