Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Beeli s.r.o. sa venuje predovšetkým projekčnej činnosti v oblasti :
komplexnej projekcii rodinných a bytových domov
architektonickej činnosti
komplexnej obnovy budov
energetickej certifikácii objektov
energetických hodnotení budov
technických zariadení budov
Venujeme sa aj inžinierskej činnosti a to najmä, vykonávanie činnosti stavebného dozora, vybavovanie stavebných povolení.