Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca svoje služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a trestného práva.