Charakteristika spoločnosti

BEAUTEX s.r.o. je exportno-importná spoločnosť v oblasti kozmetiky.