Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá nákladnou a automobilovou dopravou a stavebnou činnosťou.