Charakteristika spoločnosti

BBqualitygroup od 2011 roku je medzinárodne rastúci poskytovateľ služieb automobilového a dodávateľského priemyslu . Našou silnou stránkou je poskytovanie služieb orientované podľa dopytu. Inovatívne, flexibilne a s orientáciou na budúcnosť vyvíjame na trhu vedúce koncepty a riešenia komplexných úloh týkajúcich sa všetkých stránok výrobného procesu.