Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkujúca reštauráciu Patrónsky pivovar, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.