Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť BAUCHEMIA T.B. je výhradným dovozcom a predajcom výrobkov stavebnej chémie CHRYSO. Akreditované skúšobné laboratórium, ktoré je súčasťou spoločnosti poskytuje kompletné služby pre výrobcov betónu a stavebné spoločnosti.