Charakteristika spoločnosti

Špedično-dopravná spoločnosť