Charakteristika spoločnosti

kovoýroba, zámočníctvo