Charakteristika spoločnosti

Battery service Slovakia, s.r.o. - www.battery.sk
-Pôsobíme ako spoločnosť v oblasti poskytovania služieb a obchodu v
sektore telekomunikačných technológií, staničných akumulátorov,
elektrických zariadení, regulačnej techniky, napájania, záložného napájania a optických sietí.
-Firma bola založená v r. 2002 za účasti zahraničného obchodného
partnera.
-Poskytujeme komplexné riešenia, servis pre zákazníka, od vypracovania
projektu, dodania materiálu, stavebno-montážnej činnosti až po uvedenie
technológie do prevádzky.
-Podnikateľskú činnosť vykonávame na celom území Slovenskej a Českej
republiky.
-Zámerom spoločnosti je budovanie dlhodobých, korektných, dôverných vzťahov so zákazníkmi, primárne zameraných na kvalitu a profesionalitu
poskytovaných služieb a obojstrannú spokojnosť v partnerskom
obchodnom vzťahu.
Viac o nás na webovej stránke www.battery.sk