Charakteristika spoločnosti

oblasť elektroinštalácií, elektrotechniky, telekomunikačných technológií, stavebných elektroinštalácií, elektrických zariadení, akumulátorov, rozvádzačov, záložného napájania a optických sietí - služby, obchod