Charakteristika spoločnosti

údržby, opravy a servis trakčných batérií, nabíjačov a príslušenstva, realizácia nabijární