Charakteristika spoločnosti

BATS s.r.o. je technologicky orientovaná spoločnosť, ktorá zabezpečuje a poskytuje komplexnú starostlivosť služieb súvisiacich so správou bytov a nebytových priestorov na bytových domoch.