Charakteristika spoločnosti

Menšia účtovná spoločnosť