Charakteristika spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti BARTY s.r.o. je organizovanie zábavných akcii, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, uskutočňovanie stavieb, ich realizácia a dokončovacie práce .