Charakteristika spoločnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby prevažne zahraničnej klientele pri jej obchodných aktivitách na území Slovenskej republiky (našimi klientmi sú prevažne skupiny kótované na burzách v Paríži, Londýne a Toronte a stredne veľké firmy z EÚ a Severnej Ameriky).
Široké portfólio klientov nám umožňuje prideľovať rôznorodé úlohy, od prípravy stanovísk a transakčných dokumentov cez účasť na obchodných rokovaniach až po zastupovanie klientov v súdnych konaniach.
Pri prideľovaní agendy je rozhodujúce tiež nadanie a prirodzená inklinácia spolupracujúceho advokáta.
Náš kolektív tvorí 20 právnikov s rôznou dĺžkou praxe. Pracuje sa prevažne v menších tímoch, obzvlášť pri komplexných projektoch.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Dbáme na to, aby ľudia v našej kancelárii mali dostatočný čas na oddych, rodinu a mimopracovné záujmy, a mali tak príležitosť plnohodnotne rozvíjať svoj osobný život. Tomuto princípu prispôsobujeme aj pracovný rytmus a spôsob a intenzitu práce.
Vo firme vládne dobrá atmosféra a zdravé pracovné vzťahy, nepodporujeme nezdravú súťaživosť a preteky medzi kolegami.
Sme (ešte stále) mladí a aktívni. Každý rok organizujeme rôzne športovo-spoločenské podujatia pre celý kolektív, napríklad v zime tradičnú lyžovačku, či v lete športový deň.

Ponuky práce: Bartošík Šváby s.r.o.

1 - 1 z 1