Ponuky práce: Bartošík Šváby s.r.o.

Naša Advokátska kancelária poskytuje služby právneho poradenstva predovšetkým zahraničným klientom pri ich obchodných aktivitách na území Slovenskej republiky, ale samozrejme aj slovenským klientom vo vzťahu k ich obchodným partnerom na Slovensku.

Náš tím v súčasnosti tvorí 17 právnikov s rôznou dĺžkou praxe. Junior právnici (koncipienti) vykonávajú prácu pod dohľadom a vedením senior právnikov (advokátov) alebo partnerov.

K štandardu našich právnych služieb patrí právna pomoc v anglickom jazyku. Všetci naši právnici ovládajú anglický jazyk, vrátane právnej terminológie, na veľmi vysokej úrovni. Komunikácia a príprava dokumentov v anglickom jazyku je každodennou súčasťou práce v našej kancelárii.

Viac ako 50% našich právnikov zároveň plynulo komunikuje a pripravuje dokumentáciu aj vo francúzskom jazyku. Na poli poskytovania právnych služieb vo francúzskom jazyku patríme k veľmi úzkej skupine kancelárií, ktoré počtom právnikov a rozsahom poskytovania právnych služieb predstavujú špičku na Slovensku.

Široké portfólio našich klientov nám umožňuje prideľovať zamestnancom rôznorodé úlohy, ako je napr. účasť na rôznych transakciách, príprava zmluvných dokumentov a právnych analýz. Na rozdiel od mnohých zahraničných kancelárií pôsobiacich v SR zastupujeme klientov aj v rôznych právnych sporoch na všetkých stupňoch súdov v Slovenskej republike. Naši právnici sa zúčastňujú súdnych pojednávaní (v iných ako trestnoprávnych veciach) a aktívne sa podieľajú na príprave sporovej analýzy, stratégie a dokumentácie.

Náš kolektív je zložený z mladých a aktívnych ľudí. Pre zamestnancov organizujeme pravidelné športové a sociálne podujatia, vrátane zimnej lyžovačky a letného športového dňa. Vyžadujeme od nich vysoké nasadenie, ale zároveň voči nim uplatňujeme férový a spravodlivý prístup. Súčasne máme záujem, aby si zamestnanci rozvíjali aj svoj osobný život a dosiahli správne vyváženie medzi pracovným a osobným úspechom.

Ideálni kandidáti budú všeobecne rozhľadení, budú ovládať cudzie jazyky na vysokej úrovni, budú pripravení postaviť sa čelom životným výzvam a pripravení na dosiahnutie úspechu usilovnou prácou.

Aktuálne ponuky práce

1 - 3 z 3

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis