Charakteristika spoločnosti

Dopravná spoločnosť, vykonávanie medzinárodnej nákladnej dopravy