Charakteristika spoločnosti

Výroba piva a nealkoholických nápojov