Charakteristika spoločnosti

Medzinárodný výrobca strojov na výrobu plastových okien
https://www.soenenhendrik.com/sk/home/