Charakteristika spoločnosti

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast