Charakteristika spoločnosti

Sieť darčekových predajní DELIKATESO.