Charakteristika spoločnosti

Klientom poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti čerpania grantovej podpory a kapitálových investícii. Pracujeme s rôznymi grantovými schémami ako EEA grants (Nórske granty), Plán obnovy, EIC – EIC Accelerator a ďalšie.
Zameriavame sa najmä na inovačné projekty. Všetky naše projekty nastavujeme tak, aby boli vedené otvorene, transparentne a profesionálne. Z tohoto hľadiska sa zameriavame predovšetkým na kvalitu a nie kvantitu. Zároveň sa nebojíme inovácií a inovačných postupov pri napĺňaní potrieb a požiadaviek klienta. Dokážeme projektom dodať európsky rozmer. Tie sú vďaka našej činnosti úspešné aj v medzinárodnom kontexte a v celoeurópskom merítku.