Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť BAGS TRADE sa zoberá predajom koženej galantérie pod značkou LARA BAGS.