Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá stavebnou činnosťou v zahraničí taktiež aj na Slovensku.