Charakteristika spoločnosti

Sme pobočka logistickej spoločnosti, s niekoľkoročným úspešným pôsobením, zameraná na železničnú dopravu. Viacej informácií k dispozícii na www.bslogistik.at.


Ponuky spoločnosti e-mailom