Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti daňového poradenstva, vedenia účtovníctva a mzdovej agendy tretích osôb, ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva.